Mikä on ionisaation aste?

Ionisointiaste on yksi yhdisteiden tärkeistä ominaisuuksista suhteessa kemiaan ja fysiikkaan. Fysiikan ionisaatioastetta käytetään määrittämään ionisoituneiden hiukkasten osuus muodostamaan ja tuottamaan varattuja hiukkasia.

Samaan aikaan kemian ionisaatioaste tunnetaan myös dissosiaation asteena, joka liittyy hapon vahvuuden kuvaamiseen. Jotta voisimme ymmärtää syvemmin ionisaation astetta, olisi parempi, jos ensin ymmärrämme itse ionisaation asteen merkityksen,

Ionisointiaste (α) on ioneiksi ionisoitujen elektrolyyttimolekyylien kokonaismäärä. Eli ionisaatioaste osoittaa ioneiksi muuttuneen elektrolyyttiyhdisteen molekyylien määrän.

Reagoivien tai ioneiksi muuttuvien konsentraatioiden määrä riippuu ionisaatioasteesta (a), joka formuloidaan seuraavasti: a = ionisoitujen moolien lukumäärä / moolien lukumäärä aluksi.

Happojen dissosiaatio- tai ionisaatiovakiot

Happo on aine, joka veteen liuotettuna voi tuottaa H + -ioneja. H + -ionien ylimäärän vuoksi happoon lisättyä vettä kutsutaan happoliuokseksi.

Veden konsentraatio on periaatteessa vakio kaikille vesiliuoksen reaktioille, jotta tasapainovakioyhtälössä oleva (H 2 O) voidaan syöttää uuteen tasapainovakioon, happo-ionisaatiovakioon (Ka), jota kutsutaan happodisosiaatiovakioksi seuraavalla kaavalla: α = Ka: n juuri / c

Kuvauksena:

a = happodissosiaation aste

Ka = mutta hapon dissosiaatiovakio

c = hapon pitoisuus

Mitä suurempi Ka-arvo, sitä vahvempi happo ja korkeampi H + -pitoisuus tasapainossa.

(Lue myös: Momentti ja impulssit fysiikassa)

Emäksen dissosiaatio- tai ionisaatiovakio

Heikot emäkset ovat emäksisiä yhdisteitä, jotka liuoksessa ionisoivat vain vähän ionejaan. Heikko emäsionisaatioreaktio on myös tasapainoreaktio, jossa tämän reaktion tasapainovakio on emäsionisaatiovakio (Kb), jota kutsutaan myös emäksen dissosiaatiovakiona kaavalla:

a = Kb / C-juuret

Kuvauksena:

α = emäksen dissosiaation aste

Kb = mutta perusdissosiaatio

C = emäspitoisuus

Mitä suurempi Kb-arvo, sitä vahvemmat emäksiset ominaisuudet ja korkeampi OH-pitoisuus tasapainossa.

Tuote Ionivesi

Vesi on heikko elektrolyytti, ja vesi hajoaa tietyssä määrin itsestään. Tämän ionisoivan veden tasapainomäärityksellä on seuraava kaava H 2 O = H 2 O …… H 3 O + + OH - jossa K w = [H 3 O +] [OH -].