Työt työn laadun parantamiseksi

Maailma on Aasian väkirikkain maa, ja sillä on varmasti valtavat henkilöresurssit. Se on kuitenkin hyvin valitettavaa, koska tähän ei liity riittäviä työllistymismahdollisuuksia, joiden odotetaan voivan lisätä kansantaloutta. Puhumattakaan itse työvoiman laadusta.

Kyllä, kilpailun puute, joka johtuu työvoiman heikosta koulutuksesta maailmassa, on joskus este, kun otetaan huomioon, että tämä heikentää kykyä kilpailla ulkomaalaisten kanssa. Tätä varten on tehtävä enemmän ponnisteluja tämän parantamiseksi. Hallituksella on tässä tapauksessa tietysti suuri rooli.

Tämä parannustyö ei kuitenkaan ole yksinomaan hallituksen vastuulla. On kuitenkin myös muita osapuolia, kuten yksityinen sektori ja itse ihminen, joiden on osallistuttava etsimään toimia, joita voidaan tehdä maailman työongelmien ratkaisemiseksi.

Työvoiman laadun parantamiseksi ja työttömyysongelmien vähentämiseksi maailmassa voidaan tehdä erilaisia ​​toimenpiteitä, kuten:

Hallituksen ponnistelut

Hallituksella on korkein instituutio, joka on velvollinen parantamaan väestönsä hyvinvointia, ja sen osuus maailman työvoiman laadun parantamisesta on suurin. Hallituksen tekemiin ponnisteluihin kuuluvat:

  • Kehitä koulutusjärjestelmän opetussuunnitelma, joka tuottaa tutkinnon suorittaneille taitoja ja asiantuntemusta, joita voidaan käyttää kilpailemaan työelämässä.
  • Perustamalla koulutuslaitoksia, kuten työharjoittelukeskuksia (BLK), tai edistämällä yhteisössä olemassa olevia ohjelmia, kuten PKK ja Karang Taruna, työntekijöiden ja yhteisön kykyjen ja taitojen parantamiseksi.
  • Tarjotaan ilmaista koulutusta, jotta osallistujia ei rasiteta samalla tavoitteella parantaa työvoiman laatua ja kilpailukykyä.

Yksityiset ponnistelut

Yksityinen sektori on hallituksen kumppani, joka voi auttaa pyrkimyksiä parantaa työvoiman laatua maailmassa. Useita asioita, joita yksityiset puolueet tai yritykset voivat tehdä, mukaan lukien:

(Lue myös: Työn tyypit niiden luonteen perusteella)

  • Yhteistyö koulujen kanssa, jotka tarjoavat harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoilleen.
  • Koulutusapurahojen tarjoaminen on yksi oikeista tavoista.
  • Tarjotaan työntekijöille mahdollisuus kehittyä itsensä sisäisesti pyrkimyksenä parantaa työvoiman laatua.

Yksittäiset ponnistelut

Suurin tekijä, joka kykenee luomaan hyvän tai laadukkaan työvoiman, ei oikeastaan ​​tule vain hallitukselta tai yksityiseltä sektorilta, vaan myös itse. Ihmisen laatua on mahdotonta parantaa ilman hänen itsensä rohkaisua.

Sama tapahtuu myös työssä, jossa ihmisellä on oltava oma aikomuksensa saada työpaikka ja yrittää olla parempi, koska yksikään yritys ei palkkaa meitä, jos meillä ei ole riittäviä kykyjä kilpailla työelämässä.